พระธาตุจอมผ่อ – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

พระธาตุจอมผ่อ หรือวัดอรัญญวิเวกคีรี (จอมผ่อ) ตั้งอยู่ที่ บ้านดง-หล่ายหน้า หมู่ 7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประวัติพระธาตุ ตามหลักฐานเอกสารในทำเนียบการตั้งวัดของจ.เชียงรายระบุว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2263 แต่ยังไม่พบหลักฐานอื่นๆ นอกจากหลักฐานทางโบราณวัตถุ เช่น เจดีย์ พระพุทธรูป กองหินกองอิฐที่สันนิษฐานได้ว่า

Read more