อำเภอเมือง

อำเภอเมืองแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย

เที่ยววัดร่องขุ่น

  “วัดร่องขุ่น” ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ ลักษณะเด่นของวัดคือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป วัดร่องขุ่นเริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 วัดร่องขุ่น ตั้งอยู่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-673579, 053-673539 หลักกิโลเมตรที่

Read More