ไหว้พระธาตุ 9 จอม

แนะนำทริปเที่ยวไหว้พระธาตุ 9 จอม

พระธาตุดอยทอง

“พระธาตุดอยทอง” ตั้งอยู่ ณ วัดดอยทอง หรือวัดพระธาตุดอยทอง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประวัติพระธาตุ พระธาตุดอยทองเป็นมงคลนามแห่งเมืองเชียงราย เดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีมาก่อนที่พ่อขุนเม็งรายจะมาพบพื้นที่และสร้างเป็นเมืองเชียงราย ในปี พ.ศ. 1805 ตามหลักฐานปรากฏในหนังสือพงศวดารโยนกของพระยาประชากรจักรกล่าวว่า เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้ว 956 พรรษามีพระเถระเจ้ารูปหนึ่งนามพระพุทะโฆษา เป็นชาวโกศลเมื่อสุธรรมวดี (สะเทิ้ม)

Read More
แนะนำทริปเที่ยวไหว้พระธาตุ 9 จอม

พระธาตุจอมจันทร์ – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

“พระธาตุจอมจันทร์” เป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประวัติพระธาตุ พระครูบาทิพย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านแหลว เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2453 โดยเห็นนิมิตในคืนหนึ่ง เป็นแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสว่างไสวระยิบระยับสีเขียวบนดอยที่ตั้งขององค์พระธาตุ สักครู่ก็หายไป เช้าวันรุ่งขึ้นพระครูบาทิพย์จึงชวนสามเณรขึ้นไปสำรวจตรวจตราดูบนยอดดอยแห่งนี้ เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การสร้างพระธาตุเจดีย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าดอยแห่งนี้มีคูล้อมรอบ โดยการขุดของคนโบราณ ซึ่งไม่ติดกับดอยลูกใดเลยในบริเวณใกล้เคียงกัน จึงชักชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกันก่อสร้างเจดีย์

Read More
แนะนำทริปเที่ยวไหว้พระธาตุ 9 จอม

พระธาตุจอมสัก – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

“พระธาตุจอมสัก” ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุจอมสัก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประวัติพระธาตุ พระธาตุจอมสักเดิมชื่อ พระธาตุดอยบ้านยาง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำกกมากนัก สร้างขึ้นในสมัยโยนกไชยบุรีศรีเชียงแสน จนถึงสมัยพระเจ้าพังคราช กษัตริย์แห่งราชวงค์โยนก องค์ที่ 24 ได้มีพระเถระองค์หนึ่งชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี นามพระพุทธโฆษาจารย์ ได้นำพระบรทสารีริกธาตุจากประเทศลังกามาถวายพระองค์จำนวน 16

Read More
แนะนำทริปเที่ยวไหว้พระธาตุ 9 จอม

พระธาตุจอมกิตติ – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

“พระธาตุจอมกิตติ” เป็นพระธาตุลำดับที่ 6 ที่เราได้กราบไหว้กันแล้ว สำหรับพระธาตุจอมกิตตินี้ตั้งอยู่ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประวัติพระธาตุจอมกกิตติ ตามตำนาน กล่าวว่า กษัตริย์แห่งราชวงค์โยนกองค์ที่ 24 คือ พระเจ้าพังคราช พร้อมด้วยโอรส คือ พระเจ้าพรมมหาราช ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากพระเถระเจ้าชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี นามว่า

Read More
แนะนำทริปเที่ยวไหว้พระธาตุ 9 จอม

พระธาตุจอมจ้อ – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

“พระธาตุจอมจ้อ” เป็นพระธาตุลำดับที่ 5 จากทั้งหมด 9 จอม ที่เราวางแผนในการเดินทางเข้าไปกราบไหว้ สำหรับพระธาตุจอมจ้อนี้ ตั้งอยู่ที่ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ช่วงที่เราเดินทางไปทางวัดพระธาตุจอมจ้อ กำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุง ถึงแม้จะอยู่ในช่วงของการปรับปรุง ดูโดยรวมแล้วทั้งภาพและวิวทิวทัศน์ของพระธาตุที่ตั้งอยู่บนดอย สวยงามสะดุดตาแห่งหนึ่งเหมือนกัน วันนี้เราไปฟ้าเปิดโล่ง อากาศสดชื่น (สำหรับทางขึ้นพระธาตุจะมี

Read More