พระธาตุจอมจ้อ – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

“พระธาตุจอมจ้อ” เป็นพระธาตุลำดับที่ 5 จากทั้งหมด 9 จอม ที่เราวางแผนในการเดินทางเข้าไปกราบไหว้ สำหรับพระธาตุจอมจ้อนี้ ตั้งอยู่ที่ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ช่วงที่เราเดินทางไปทางวัดพระธาตุจอมจ้อ กำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุง ถึงแม้จะอยู่ในช่วงของการปรับปรุง ดูโดยรวมแล้วทั้งภาพและวิวทิวทัศน์ของพระธาตุที่ตั้งอยู่บนดอย สวยงามสะดุดตาแห่งหนึ่งเหมือนกัน วันนี้เราไปฟ้าเปิดโล่ง อากาศสดชื่น (สำหรับทางขึ้นพระธาตุจะมี

Read more

พระธาตุจอมหมอกแก้ว – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

“พระธาตุจอมหมอกแก้ว” เป็นพระธาตุที่เราไปกราบไหว้เป็นลำดับต่อมา จากทริปที่เราจัดทำขึ้นเล็กๆ ของเราและเดินทางไปไหว้ไม่เหมือนคนอื่นนั้น ณ ที่พระธาตุจอมหมอกแก้ว นี่ถือว่าเป็นลำดับที่ 4 จากทั้งหมด 9 แห่ง ที่เราจะเดินทางไปกราบไหว้เพื่อสิริมงคลให้กับชีวิตของเรา พระธาตุจอมหมอกแก้ว ตั้งอยู่ที่ บ้านดงมะเฟือง ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ประวัติพระธาตุจอมหมอกแก้ว สร้างขึ้นมาในสมัยใดยังไม่มีปรากฏหลักฐาน

Read more

พระธาตุจอมแจ้ง – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

เราได้แนะนำพระธาตุมาแล้ว 2 พระธาตุด้วยกันคือ พระธาตุจอมแว่ ตั้งอยู่ อ.พาน จ.เชียงราย มีความเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดผ่านมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง และอีกความหมายหนึ่งคือ เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูด เริ่มเจรจา ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานการเจรจาธุรกิจจะประสบผลสำเร็จ อีกพระธาตุต่อมาคือ พระธาตุจอมผ่อ ตั้งอยู่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีความเชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานเปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิต สำหรับครั้งนี้เราแนะนำพระธาตุลำดับต่อมาคือ

Read more

พระธาตุจอมผ่อ – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

พระธาตุจอมผ่อ หรือวัดอรัญญวิเวกคีรี (จอมผ่อ) ตั้งอยู่ที่ บ้านดง-หล่ายหน้า หมู่ 7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประวัติพระธาตุ ตามหลักฐานเอกสารในทำเนียบการตั้งวัดของจ.เชียงรายระบุว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2263 แต่ยังไม่พบหลักฐานอื่นๆ นอกจากหลักฐานทางโบราณวัตถุ เช่น เจดีย์ พระพุทธรูป กองหินกองอิฐที่สันนิษฐานได้ว่า

Read more

พระธาตุจอมแว่ – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

พระธาตุจอมแว่ เป็นพระธาตุเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และเป็น 1 ใน 9 พระธาตุที่ชาวพุทธนิยมเดินทางไปกราบไหว้ ตามความเชื่อที่ว่าหากได้เดินทางไปสักการะพระธาตุทั้ง 9 จอมแล้วจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือ ตามคติล้านนาว่า “อยู่ดีกินหวาน” ประสบความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน การดำเนินชีวิตได้สมดังปรารถนา สำหรับพระธาตุจอมแว่นี้ ตั้งอยู่บนภูเขาจอมแว่ ต.เมืองพาน

Read more