ลอย ลอย กระทง ลอย ลอย กระทง

วันนี้ได้ยินแต่เสียงเพลง วันลอยกระทง แม้จะดูว่าบรรยากาศจะเงียบๆ กันไป แต่พอสังเกตุดีๆ แต่ละบ้าน จะมีการตั้งกลุ่ม ตั้งวง สังสรรค์กันในหมู่ญาติ มิตร เพื่อน ฝูงกัน ถ้วนหน้า เสียงเฮฮามาเป็นจังหวะ ผสมผสานกับเสียงประทัดที่ดังตลอดเวลา ยิ่งดึกยิ่งดัง แต่ละบ้านจะแข่งกันประดับประดา้้ด้วยโคมไฟ เมื่อตอนเด็กๆ แม่เล่าให้ัฟังว่า การที่เขาจุดโคมไฟ

Read more

เที่ยวงาน ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต) ที่เชียงราย

ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นคุณปู่-ย่า/ตา-ยาย/พ่อ-แม่ และลูกหลานในปัจจุบัน เรื่องมีอยู่ว่ามีนางยักษิณีตนหนึ่งมักจะเบียดเบียน ผู้คนอยู่เสมอครั้นได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว นางก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธานิสัยใจคอที่โหดร้ายก็กลับเป็นผู้เอื้ออารีแก่คนทั่วไปจนผู้คนต่างพากันซาบซึ้งในมิตรไมตรีของนางยักษิณีตนนั้น ถึงกับนำสิ่งของมาแบ่งปันให้แต่เนื่องจากสิ่งของที่ได้รับมีจำนวนมาก นางยักษิณีจึงนำสิ่งของเหล่านั้นมาทำเป็นสลากภัต แล้วให้พระสงฆ์/สามเณร จับสลากด้วยหลักอุปโลกนกรรม คือสิ่งของที่ถวาย มีทั้งของของมีราคามากและมีราคาน้อยแตกต่างกันไป ตามแต่โชคของผู้ได้รับ การถวายแบบจับสลากของนางยักษิณีจึงนับเป็นครั้งแรกของประเพณีทำบุญสลากภัตในพุทธศาสนา [ตานก๋วยสลาก/ตานสลาก/ กิ๋นข้าวสลาก/กิ๋นก๋วยสลากหรือกิ๋นสลาก] ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาของชาวถิ่นล้านนาที่มักมีการเรียกขานแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น แต่ความหมายนั้นเหมือนกันโดยหลักการอาจจะแตกต่างกันไปบ้างในเรื่องของรายละเอียดถ้าเป็นภาษาไทยกลางเรียกว่า “สลากภัต” ประเพณี

Read more