สถานที่เที่ยวบนดอยตุง

สถานที่เที่ยวบนดอยตุงมีอยู่หลายจุด และจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดคือ พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และพระธาตุดอยตุง แต่บนดอยตุงก็ยังมีที่เที่ยวอีก สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาก็สามารถแวะเที่ยวได้ พระธาตุดอยตุง พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง หอพระราชประวัติ สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมูบ ชมดอกกุหลาบพันปี หมู่บ้านชาวเขา สำหรับค่าธรรมเนียมการเข้าชม ท่านละ 150 บาท ซึ่งจะสามารถเข้าชมได้รวม 3

Read more