ผำ

อาหารพื้นเมือง

“ผำ”..คุณเคยทานกันไหม?

“ผำ” มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ไข่ผำ (ทางภาคอีสาน), ไข่แหน, ผำ (ทางภาคเหนือ), ไข่น้ำ (ทางภาคกลาง) “ผำ” เป็นพืชน้ำคล้ายๆ แหนต้นเล็กๆ หรือเรียกว่า “ไข่แหน” รูปร่างเป็นเม็ดกลมๆ มีสีเขียวลอยอยู่บริเวณผิวน้ำเป็นแพ มักเกิดในธรรมชาติที่น้ำใส นิ่ง เช่น

Read More