ที่พักบนดอยแม่สลอง

อำเภอแม่ฟ้าหลวงแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย

สถานที่เที่ยวบนดอยแม่สลอง

“ดอยแม่สลอง” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ดอยสันติคีรี” ดอยแม่สลองนี้เป็นที่ตั้งของกองพล 93 ชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลองตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 บนดอยแม่สลองจึงเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมของชาวจีนแถบมณฑลยูนนาน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกชา และพืชผักเมืองหนาว สถานที่เที่ยวบนดอยแม่สลอง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี สุสานนายพลด้วน อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ ชมดอกซากุระ สวนชาบ้านสันติคีรี บ้านเทอดไทย พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดที่ระดับความสูง

Read More