พระธาตุจอมจันทร์ – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

“พระธาตุจอมจันทร์” เป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประวัติพระธาตุ พระครูบาทิพย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านแหลว เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2453 โดยเห็นนิมิตในคืนหนึ่ง เป็นแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสว่างไสวระยิบระยับสีเขียวบนดอยที่ตั้งขององค์พระธาตุ สักครู่ก็หายไป เช้าวันรุ่งขึ้นพระครูบาทิพย์จึงชวนสามเณรขึ้นไปสำรวจตรวจตราดูบนยอดดอยแห่งนี้ เห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การสร้างพระธาตุเจดีย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าดอยแห่งนี้มีคูล้อมรอบ โดยการขุดของคนโบราณ ซึ่งไม่ติดกับดอยลูกใดเลยในบริเวณใกล้เคียงกัน จึงชักชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกันก่อสร้างเจดีย์

Read more

พระธาตุจอมสัก – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

“พระธาตุจอมสัก” ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุจอมสัก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประวัติพระธาตุ พระธาตุจอมสักเดิมชื่อ พระธาตุดอยบ้านยาง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำกกมากนัก สร้างขึ้นในสมัยโยนกไชยบุรีศรีเชียงแสน จนถึงสมัยพระเจ้าพังคราช กษัตริย์แห่งราชวงค์โยนก องค์ที่ 24 ได้มีพระเถระองค์หนึ่งชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี นามพระพุทธโฆษาจารย์ ได้นำพระบรทสารีริกธาตุจากประเทศลังกามาถวายพระองค์จำนวน 16

Read more

พระธาตุจอมกิตติ – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

“พระธาตุจอมกิตติ” เป็นพระธาตุลำดับที่ 6 ที่เราได้กราบไหว้กันแล้ว สำหรับพระธาตุจอมกิตตินี้ตั้งอยู่ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประวัติพระธาตุจอมกกิตติ ตามตำนาน กล่าวว่า กษัตริย์แห่งราชวงค์โยนกองค์ที่ 24 คือ พระเจ้าพังคราช พร้อมด้วยโอรส คือ พระเจ้าพรมมหาราช ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากพระเถระเจ้าชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี นามว่า

Read more

พระธาตุจอมจ้อ – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

“พระธาตุจอมจ้อ” เป็นพระธาตุลำดับที่ 5 จากทั้งหมด 9 จอม ที่เราวางแผนในการเดินทางเข้าไปกราบไหว้ สำหรับพระธาตุจอมจ้อนี้ ตั้งอยู่ที่ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ช่วงที่เราเดินทางไปทางวัดพระธาตุจอมจ้อ กำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุง ถึงแม้จะอยู่ในช่วงของการปรับปรุง ดูโดยรวมแล้วทั้งภาพและวิวทิวทัศน์ของพระธาตุที่ตั้งอยู่บนดอย สวยงามสะดุดตาแห่งหนึ่งเหมือนกัน วันนี้เราไปฟ้าเปิดโล่ง อากาศสดชื่น (สำหรับทางขึ้นพระธาตุจะมี

Read more

พระธาตุจอมหมอกแก้ว – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

“พระธาตุจอมหมอกแก้ว” เป็นพระธาตุที่เราไปกราบไหว้เป็นลำดับต่อมา จากทริปที่เราจัดทำขึ้นเล็กๆ ของเราและเดินทางไปไหว้ไม่เหมือนคนอื่นนั้น ณ ที่พระธาตุจอมหมอกแก้ว นี่ถือว่าเป็นลำดับที่ 4 จากทั้งหมด 9 แห่ง ที่เราจะเดินทางไปกราบไหว้เพื่อสิริมงคลให้กับชีวิตของเรา พระธาตุจอมหมอกแก้ว ตั้งอยู่ที่ บ้านดงมะเฟือง ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ประวัติพระธาตุจอมหมอกแก้ว สร้างขึ้นมาในสมัยใดยังไม่มีปรากฏหลักฐาน

Read more