Author: เที่ยวเชียงราย

แหล่งท่องเที่ยวเชียงรายอำเภอแม่สายแนะนำทริปเที่ยว

เที่ยวบ้านผาฮี้ อ.แม่สาย

“บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้” กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ ยิ่งน่าขึ้นไปเที่ยวดูวิวทิวทัศน์ เพราะจะได้เห็นต้นไม้ ใบหญ้า สีเขียว ตัดกับท้องฟ้า สวยงามแบบธรรมชาติๆ ทางขึ้นจะค่อนข้างชัน และแคบ สามารถเลือกการเดินทางไปได้ 2 ทาง โดยคำแนะนำมี 2 ทางเลือก คือ

Read More
แนะนำทริปเที่ยวอำเภอเชียงแสนเที่ยวเชียงแสนแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย

ดอยสะโง้ อ.เชียงแสน

ดอยสะโง้ อ.เชียงแสน ดอยสะโง้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ชมทะเลหมอก สำหรับดอยสะโง้นี้สามารถไปได้ง่าย และไม่ไกลเท่าไหร่ อยู่ที่ อ.เชียงแสน ใกล้กับโครงการหลวงสะโงะ ชื่อดอยสะโง้ กับชื่อโครงการหลวงจะสะกดไม่เหมือนกัน แต่ก็ไม่ไกล สำหรับการเดินทางไปยังดอยสะโง้ ในการเดินทางแอดมิน คือ เส้นทาง อ.เชียงแสน ไปยังสามเหลี่ยมทองคำ

Read More