หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

 

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในเชียงราย อำเภอ เบอร์โทร
เทศบาลนครเชียงราย เมือง 053-711333
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 2 เมือง 053-744674-5
ประชาสัมพันธ์จังหวัด เมือง 053-600600
สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย เมือง 053-601299
สมาคมโรงแรมเชียงราย เมือง 053-793956
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร เมือง 053-716938
ตำรวจท่องเที่ยว เมือง 053-711155
สถานีตำรวจเชียงราย เมือง 053-742441
สถานีตำรวจแม่สาย แม่สาย 053-711444
สถานีตำรวจเชียงแสน เชียงแสน 053-731444
สถานีขนส่ง จ.เชียงราย เมือง 053-711224
สถานีขนส่งแม่สาย แม่สาย 053-646437
หน่วยบริการข้อมูลทางหลวง เมือง 053-714440
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย เมือง 053-713004
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย เมือง 053-600570
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เมือง 053-7933048
โครงการพัฒนาดอยตุง แม่ฟ้าหลวง 053-767015-7, 053-767077
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย แม่สาย 053-731008-9, 053-731715
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ เชียงของ 053-791663, 053-791332
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน เชียงแสน 053-777303, 053-777118
ท่าเรือซีอาร์ (เชียงราย) 053-750009
ท่าเรือศรีวรรณ (บริการล่องเรือแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำ) เชียงแสน 053-784101
ท่าเรือเชียงแสน (บริการล่องเรือไปสิบสองปันนา, ประเทศจีน) เชียงแสน 053-651136
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เมือง 053-740088
พิพิธภัณฑ์อูบคำ เมือง 053-713349
พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น เชียงแสน 053-784060-3, 053-784062
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เชียงแสน 053-777102, 053-650723-28
ไร่แม่ฟ้าหลวง เมือง 053-711968, 053-712429
วิทยุชุมชนเชียงราย เมือง 053-768298-9
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา 053-609249
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า 053-710195-6

 

รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.