แนะนำทริปเที่ยวไหว้พระธาตุ 9 จอม

พระธาตุจอมกิตติ – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

พระธาตุจอมกิตติ” เป็นพระธาตุลำดับที่ 6 ที่เราได้กราบไหว้กันแล้ว สำหรับพระธาตุจอมกิตตินี้ตั้งอยู่ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

พระธาตุจอมกิตติ

ประวัติพระธาตุจอมกกิตติ

ตามตำนาน กล่าวว่า กษัตริย์แห่งราชวงค์โยนกองค์ที่ 24 คือ พระเจ้าพังคราช พร้อมด้วยโอรส คือ พระเจ้าพรมมหาราช ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากพระเถระเจ้าชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี นามว่า พระพุทธโฆษาจารย์ รวม 16 องค์ พระเจ้าพังคราชจึงทรงโปรดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นขนาดใหญ่ 1 องค์ ขนาดกลาง 2 องค์ ขนาดเล็กอีก 2 องค์ ประธานแก่พระยาเรือนแก้ว เจ้าเมืองไชยนาราย์ ซึ่งพระยาเรือนแก้วได้สร้างเจดีย์ประดิษฐานไว้ ณ ดอยจอมทอง ที่เหลืออีก 11 องค์ ทรงโปรดให้นำพระโกศแก้ว พระโกศเงิน มารองรับพระบรมธาตุ พระราชทานให้พระเจ้าพรหมมหาราชนำไปประดิษฐานไว้ที่ดอยน้อย หรือดอยจอมกิตติที่พระเจ้าสิงหนวัตนิ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงค์โยนกได้เคยบรรจุพระบรมสารีริธาตุ ทั้ง 11 ไว้ด้วยกัน ในปี 1483 ในระยะต่อมาเจดีย์พระธาตุทรุดโทรมมาก เจ้าฟ้าเฉลิมเมือง เจ้าเมืองเชียงแสน ได้ร่วมกับศรัทธาชาวเมืองบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นอีกครั้งในปี 2237

(ตามตำนานได้กล่าวถึงการสร้างพระธาตุจอมกิตติไว้ว่า พระพุทธโฆษาจารย์ พระเถระชาวมอญ ได้ไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกา และเมื่อเดินทาง มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่แคว้นโยนก ก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองลังกา มาถวาย พระเจ้าพังคราช ผู้ครองแคว้นโยนกในขณะนั้น ซึ่งได้โปรดให้พระเจ้าพรหม พระราชโอรส อัญเชิญไป ประดิษฐานบนดอยน้อย หรือดอยจอมกิตติ พระเจ้าพรมจึงโปรดให้สร้างพระเจดีย์สูง 6 วา 2 ศอก กว้าง 3 วา เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อ พ.ศ.1483 พร้อมกับขนานนามพระเจดีย์องค์นี้ว่า “พระธาตุจอมกิตติ” (พระเจ้าพรหม ซึ่ง ต่อมาก็คือพระเจ้าพรหมมหาราช))

ความเชื่อในการไหว้พระธาตุดอยจอมกิตติ เชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศผู้คนสรรเสริญ เจ้าคนนายคน

คำบูชาพระธาตุจอมกิตติ
อะหัง วันทามิ ปะระมะสารีริกกะธาตุโย
กะกุสันธัสสะ จะโกนาคะ นะมัสสะจะ
กัสสะธัสสะ จะสะมะนะโกตะมัสสะ เจวะ
นิพานนะ ปัจจะโย โหตุ

 

พระธาตุจอมกิตติ

พระธาตุจอมกิตติ

พระธาตุจอมกิตติ

พระธาตุจอมกิตติ

พระธาตุจอมกิตติ

พระธาตุจอมกิตติ

พระธาตุจอมกิตติ

พระธาตุจอมกิตติ

พระธาตุจอมกิตติ

 

เที่ยวเชียงราย

แนะนำที่เที่ยวเชียงราย - ทริปเที่ยวในเชียงราย และที่พักในเชียงราย by เชียงรายฮอลิเดย์ ChiangraiHoliday.com