Tongpun Escape Hostel

อำเภอแม่จัน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 28 กิโลเมตร อำเภอแม่จัน เป็นอำเภอคั้นกลางระหว่าง อำเภอเมือง กับอำเภอแม่สาย และอำเภอเมืองกับอำเภอเชียงแสน ใครจะเดินทางไปอำเภอแม่สาย หรืออำเภอเชียงแสน จะต้องผ่านอำเภอแม่จันก่อน มีแยกไปอำเภอแม่สายและเชียงแสน ณ อำเภอแม่จันนี่เอง อำเภอแม่จันก็มีที่เที่ยว เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น น้ำพุร้อน

Read more