พระธาตุจอมแว่ – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

พระธาตุจอมแว่ เป็นพระธาตุเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และเป็น 1 ใน 9 พระธาตุที่ชาวพุทธนิยมเดินทางไปกราบไหว้ ตามความเชื่อที่ว่าหากได้เดินทางไปสักการะพระธาตุทั้ง 9 จอมแล้วจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือ ตามคติล้านนาว่า “อยู่ดีกินหวาน” ประสบความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน การดำเนินชีวิตได้สมดังปรารถนา สำหรับพระธาตุจอมแว่นี้ ตั้งอยู่บนภูเขาจอมแว่ ต.เมืองพาน

Read more