สถานที่เที่ยวบนดอยตุง

สถานที่เที่ยวบนดอยตุงมีอยู่หลายจุด และจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดคือ พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และพระธาตุดอยตุง แต่บนดอยตุงก็ยังมีที่เที่ยวอีก สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาก็สามารถแวะเที่ยวได้ พระธาตุดอยตุง พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง หอพระราชประวัติ สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมูบ ชมดอกกุหลาบพันปี หมู่บ้านชาวเขา สำหรับค่าธรรมเนียมการเข้าชม ท่านละ 150 บาท ซึ่งจะสามารถเข้าชมได้รวม 3

Read more

พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย อารยนครอายุกว่า 700 ปี มีมนต์เสน่ห์ล้ำลึกของวัฒนธรรมล้านนา กลมกลืนกันอยู่ในโอบล้อมของผืนป่า ที่เริ่มคืนความเขียวชะอุ่มภายหลังเกิดโครงการพัฒนาดอยตุงฯ กว่า 30 ปีที่ผ่านมาด้วยพระบารมีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชาวเขาและชาวพื้นราบในบริเวณรายรอบดอยตุง ยอดสูงสุดของดอยนางนอน พรมแดนไทย-พม่า ได้เปลี่ยนวิถีจากการปลูกและเสพฝิ่น ถางป่าตัดไม้ และทำไร่เลื่อนลอย หันมาทำเกษตร ปลูกพืชผักเมืองหนาว ทำไร่กาแฟและแมคคาเดเมีย สร้างผลงานเย็บปักถักทอที่เชื่อมต่อวัตถุดิบพื้นถิ่น

Read more