แหล่งเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงราย

ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา มีสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆ ท่านได้แวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชม อีกทั้งได้ใช้วิธีประชาสัมพันธ์ด้วยการบอกต่อๆ ไปกันไป บางท่านอาจจะนึกไม่ถึงว่าสถานที่นี้มีแหล่งท่องเที่ยว มีสิ่งที่น่าเข้าไปชมเหรอ? เป็นหน่วยงานการศึกษาแต่ทำไมมีนักท่องเที่ยวแวะเี่ยี่ยมชมบ่อยๆ และเล่าต่อๆ กันไปว่า เป็นหน่วยงานที่สวยที่สุด ที่สวยมาก นั่นคือ “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียกชื่อย่อว่า “มฟล”

Read more