พระธาตุจอมแจ้ง – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

เราได้แนะนำพระธาตุมาแล้ว 2 พระธาตุด้วยกันคือ พระธาตุจอมแว่ ตั้งอยู่ อ.พาน จ.เชียงราย มีความเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดผ่านมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง และอีกความหมายหนึ่งคือ เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูด เริ่มเจรจา ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานการเจรจาธุรกิจจะประสบผลสำเร็จ อีกพระธาตุต่อมาคือ พระธาตุจอมผ่อ ตั้งอยู่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีความเชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานเปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิต สำหรับครั้งนี้เราแนะนำพระธาตุลำดับต่อมาคือ

Read more