พระธาตุจอมกิตติ – ไหว้พระธาตุ 9 จอม

“พระธาตุจอมกิตติ” เป็นพระธาตุลำดับที่ 6 ที่เราได้กราบไหว้กันแล้ว สำหรับพระธาตุจอมกิตตินี้ตั้งอยู่ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประวัติพระธาตุจอมกกิตติ ตามตำนาน กล่าวว่า กษัตริย์แห่งราชวงค์โยนกองค์ที่ 24 คือ พระเจ้าพังคราช พร้อมด้วยโอรส คือ พระเจ้าพรมมหาราช ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากพระเถระเจ้าชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี นามว่า

Read more