น้ำพริกเห็ดหล่ม

“เห็ดหล่ม” เป็นชื่อเห็ดที่เรียกกันทางเหนือ ภาคกลางเรียกว่า “เห็ดหอม” ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหลือเรียก “เห็ดตะไคล” ฤดูฝนจะออกเยอะมาก ในภาคเหนือ หากได้มีโอกาสเดินทางจากเชียงรายไปเชียงใหม่ หรือเชียงใหม่ไปเชียงราย จะสามารถพบเห็น พ่อค้าแม่ค้า นำเห็ดออกมาวางขายข้างทางกัน โดยเฉพาะ  “เห็ดหล่ม” (ในที่นี้ขอเรียกว่า “เห็ดหล่ม” เนื่องด้วยเป็นคนทางเหนือ เคยชินกับการเรียกว่า “เห็ดหล่ม”

Read more