นั่งรถรางแอ่วเมืองเชียงราย

รถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย เทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถราง “นั่งรถรางแอ่วเมืองเล่าขาน ตำนานนครเจียงฮาย” ให้บริการรถรางนำเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงรายทุกวัน รอบเช้าเวลา 9.00 น. และ 9.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. และ 13.30 น.

Read more