ถนนคนเดินเชียงราย 2558

ภาพบรรยากาศโดยรวมของถนนคนเดินเชียงราย ปี 2558 ถ่าย ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ช่วงนี้นอกจากจะมีถนนคนเดินในเย็นวันเสาร์และอาทิตย์ในจังหวัดเชียงรายแล้ว ก็ยังมีการแสดงดอกไม้หลากหลายพันธุ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกัน มีทั้งหมด 2 แห่ง ด้วยกัน คือ Chiangrai Asean Flower

Read more

ถนนคนเดินเชียงราย (กาดเจียงฮายรำลึก) มีทุกเย็นวันเสาร์ 16.00-24.00 น.

ถนนคนเดินเชียงราย ทุกวันเสาร์ของเดือน เวลา 16.00-24.00 น. ตั้งแต่สี่แยกสำนักงานยาสูบไปจนถึง สี่แยกธนาลัย ระยะทาง 1500 เมตร อยู่ใจกลางเมืองเชียงราย แบ่งออกเป็น 3 โซน โดยโซนที่ 1 เป็นแหล่งท่องเที่ยว สินค้าโอท็อป และผลิตภัณฑ์ชาวเขา โซนที่

Read more

เดินเที่ยวตอนเย็นๆ ณ ถนนคนเดินเชียงราย

ภาพบรรยากาศตอนเย็นๆ ในงานถนนคนเดินเชียงราย (ถนนคนเดินเชียงราย ณ บริเวณถนนธนาลัย อ.เมือง จัดทุกวันเสาร์ เวลา 16.00-24.00 น.)  

Read more

ถนนคนเดินเชียงราย “แอ่วแบบเมือง กิ๋นแบบเมือง อู้กำเมือง ตี้ถนนคนเดิน”

“แอ่วแบบเมือง กิ๋นแบบเมือง อู้กำเมือง ตี้ถนนคนเดิน” (แปล “เที่ยวแบบคนเชียงราย กินแบบคนคนเชียงราย พูดคำเหนือ ที่ถนนคนเดิน” , คนเมือง คือ คนท้องถิ่น เชียงราย) มีเพื่อนๆ สอบถามมาเรื่องงานถนนคนเมืองทีเชียงราย ว่าจัดช่วงเวลาไหนวันไหน หลังจากที่ได้แจ้งข่าวสารไปครั้งก่อนว่า ถนนคนเดินจะเริ่ม 1

Read more