ถนนคนเดินเชียงราย “แอ่วแบบเมือง กิ๋นแบบเมือง อู้กำเมือง ตี้ถนนคนเดิน”

“แอ่วแบบเมือง กิ๋นแบบเมือง อู้กำเมือง ตี้ถนนคนเดิน” (แปล “เที่ยวแบบคนเชียงราย กินแบบคนคนเชียงราย พูดคำเหนือ ที่ถนนคนเดิน” , คนเมือง คือ คนท้องถิ่น เชียงราย) มีเพื่อนๆ สอบถามมาเรื่องงานถนนคนเมืองทีเชียงราย ว่าจัดช่วงเวลาไหนวันไหน หลังจากที่ได้แจ้งข่าวสารไปครั้งก่อนว่า ถนนคนเดินจะเริ่ม 1

Read more