แหล่งเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา มีสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆ ท่านได้แวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชม อีกทั้งได้ใช้วิธีประชาสัมพันธ์ด้วยการบอกต่อๆ ไปกันไป บางท่านอาจจะนึกไม่ถึงว่าสถานที่นี้มีแหล่งท่องเที่ยว มีสิ่งที่น่าเข้าไปชมเหรอ? เป็นหน่วยงานการศึกษาแต่ทำไมมีนักท่องเที่ยวแวะเี่ยี่ยมชมบ่อยๆ และเล่าต่อๆ กันไปว่า เป็นหน่วยงานที่สวยที่สุด ที่สวยมาก นั่นคือ “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียกชื่อย่อว่า “มฟล” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541

ทัศนียภาพต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้รับการตกแต่ง และดูแลเป็นอย่างดี ทำให้มีผู้สนใจเข้าไปแวะชมความสวยงามอย่างต่อเนื่อง และภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเองมีสถานที่ที่สำคัญหลายแห่งด้วยกัน อาทิ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกีรยติฯ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร, สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ วนาศรม, ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์, พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง สำหรับการเดินทางนั้น สะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ระหว่างเส้นทาง จังหวัดเชียงรายไปอำเภอแม่สายหรืออำเภอเชียงแสน ห่างจากตัวอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเพียง 11 กิโลเมตร

ซึ่งในขณะนี้ทางพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงได้จัดแสดงนิทรรศการชุด “วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงกับการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเป็นนิทรรศการกึ่งถาวร(บนพื้นที่ชั่วคราว) ซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไป ตลอดจนนักศึกษาเข้าชมทุกวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 09.00-15.30 น. สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง โทรศัพท์ 0-5391-7067 หรือทาง http://museum.mfu.ac.th

แผนที่เดินทางไปมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เที่ยวเชียงราย

แนะนำที่เที่ยวเชียงราย - ทริปเที่ยวในเชียงราย และที่พักในเชียงราย by เชียงรายฮอลิเดย์ ChiangraiHoliday.com