อำเภอแม่สายแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย

เที่ยวแม่สาย

เที่ยวเแม่สาย

 

 

อำเภอแม่สาย
เป็นอำเภอเหนือสุดของจังหวัดเชียงรายและเหนือสุดของประเทศไทย ตั้งที่ว่าการที่ตำบลเวียงพางคำ

  • ทิศเหนือจดแม่น้ำสายซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า
  • ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเชียงแสนจังเชียงราย
  • ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  • ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และประเทศพม่า โดยมีด่านชายแดนไทย-พม่าเรียกว่า “ด่านแม่สาย” สามารถผ่านด่านข้ามไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าได้โดยมีแม่น้ำสายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติ

การคมนาคมจากอำเภอเมืองเชียงรายไปอำเภอแม่สายโดยทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน ตอนเชียงราย-แม่สาย) ระยะทาง 62 กิโลเมตร

แม่สายเมื่อ 60 ปีที่แล้วเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ติดพรมแดนพม่าที่ท่าขี้เหล็ก เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ ไม่พลุกพล่านเช่นปัจจุบัน แต่เดิมบริเวณแม่สาย เป็นหมู่บ้านเวียงพานคำ (ภายหลังเพี้ยนเป็นเวียงพางคำ) เขตปกครองของตำบลแม่สาย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้รับการยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอแม่สาย ขึ้นกับอำเภอแม่จัน ในปี พ.ศ. 2481 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ได้ยกฐานะเป็น อำเภอแม่สาย โดยได้ทำการเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอหลังแรก เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2494

สถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางอำเภอแม่สาย

ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา ถ้ำเสาหินพญานาค ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา ถ้ำเสาหินพญานาค
ตั้งอยู่ที่ดอยจ้อง หมู่11 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข 110 ประมาณ 12 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ดอยจ้องเป็นภูเขาหินปูนจึงประกอบด้วย ถ้ำหินงอก หินย้อย และทางน้ำไหลมากมาย ถ้ำปุ่ม นั้นอยู่สูงขึ้นไปยอดเขา ต้องปีนขึ้นไป ภายในถ้ำมืดมาก ต้องมีผู้นำทางเที่ยวชม ถ้ำปลา เป็นถ้ำหนึ่งที่มีน้ำไหลภายในถ้ำ เคยมีปลาชนิดต่าง ทั้งใหญ่น้อยว่ายออกมาให้เห็นเป็นประจำ ภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปศิลปะพม่า สร้างขึ้นโดยพระภิกษุชาวพม่า เมื่อ 50 กว่าปีก่อน ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “พระทรงเครื่อง” เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในแถบนี้ ถ้ำเสาหินพญานาค อยู่ในบริเวณเดียวกัน เดิมต้องพายเรือข้ามน้ำเข้าไปชม ภายหลังได้สร้างทางเดินเชื่อมกับถ้ำปลา เป็นระยะทาง 150 ม. ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วย

 

ขุนน้ำนางนอนขุนน้ำนางงอน อยู่ที่บ้านจ้อง หมู่1 ต.โป่งผา อ.แม่สาย ห่างจากอำเภอแม่สายไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไปประมาณ 7 กม. แล้วแยกทางขวาเข้าไป 2 กม. เป็นแอ่งน้ำไหลจากถ้ำบริเวณเชิงดอยจ้องซึ่งมีหลายถ้ำ น้ำในแอ่งใสเย็น สภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่น้อย ประชาชนในท้องถิ่นนิยมเข้ามาพักผ่อน

 

 

พระธาตุดอยเวาวัดพระธาตุดอยเวา ตั้งอยู่หมู่ที่1 ต.แม่สาย บนดอยริมฝั่งแม่น้ำสายตามประวัติกล่าวว่า พระองค์ วาหรือเว้าผู้ครองนครนาคพันธ์ เป็นผู้สร้างเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุองค์หนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 364 นับเป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่งรองมาจากพระบรมธาตุดอยตุง

 

 

ถ้ำผาจม ถ้ำผาจม ตั้งอยู่หมู่ที่1 ต.แม่สาย อยู่ห่างจาก อ.แม่สายไปทางทิศเหนือประมาณ 1.5 กม. ถ้าผาจมตั้งอยู่บนดอยอีกลูกหนึ่ง ทางทิศตะวันตกของดอยเวา ติดกับแม่น้ำสาย เคยเป็นสถานที่ซึ่งพระภิกษุสงฆ์นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนา เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปัจจุบันมีรูปปั้นของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ประดิษฐานไว้บนดอยด้วย ภายในถ้ำผาจมมีหินงอกหินย้อยอยู่ตามผนังและเพดานถ้ำ สวยงามวิจิตรตระการตา

 

 

ด่านพรมแดนแม่สายด่านพรมแดนแม่สาย การข้ามแดนไปเที่ยวยังฝั่งพม่า จะ เข้าไปได้ตั้งแต่เวลา 6.00-18.00 น. โดยนำบัตรประชาชนและเสียค่าธรรมเนียมคนละ 30 บาท ที่จุดทำหนังสือผ่านแดน (ณ อาคารหอประชุมเก่า ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ปัจจุบันใช้เป็นที่ออกหนังสือผ่านแดน) การทำหนังสือผ่านแดนปัจจุบันทำแค่จุดเดียวคือ ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่สาย

 

 

 

เที่ยวเชียงราย

แนะนำที่เที่ยวเชียงราย - ทริปเที่ยวในเชียงราย และที่พักในเชียงราย by เชียงรายฮอลิเดย์ ChiangraiHoliday.com