เทศกาลวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันนี้แล้วจะต้องทำพิธีอธิษฐานพรรษา คือ อธิษฐานเพื่ออยู่ประจำในวัดใดวัดหนึ่งที่ตนทำพิธีอธิษฐานนั้นตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึง 15 ค่ำ เดือน 11 เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชน ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้บำเพ็ญบุญ บำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษ เช่น การถวายผ้าอาบน้ำฝน การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายเทียนพรรษา ซึ่งถือว่า การถวายเทียนพรรษาเพื่อให้ภิกษูสงฆ์ให้จัดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา  สังฆบูชาระห่วางพรรษาและเพื่อให้ความสว่างในเวลามีพิธีกรรมทางศาสนาในเวลากลางคืน จังหวัดเชียงรายให้การสนับสนุนส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ได้จัดทำโรงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาขึ้น และจัดขบวนเทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ประจำทุกปี บริเวณสานตุงและโคมฯ ถนนธนาลัย

เที่ยวเชียงราย

แนะนำที่เที่ยวเชียงราย - ทริปเที่ยวในเชียงราย และที่พักในเชียงราย by เชียงรายฮอลิเดย์ ChiangraiHoliday.com