อำเภอแม่ฟ้าหลวงแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย

สถานที่เที่ยวบนดอยแม่สลอง

เที่ยวดอยแม่สลอง

“ดอยแม่สลอง” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ดอยสันติคีรี”
ดอยแม่สลองนี้เป็นที่ตั้งของกองพล 93 ชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลองตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 บนดอยแม่สลองจึงเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมของชาวจีนแถบมณฑลยูนนาน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกชา และพืชผักเมืองหนาว

สถานที่เที่ยวบนดอยแม่สลอง

  • พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี
  • สุสานนายพลด้วน
  • อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ
  • ชมดอกซากุระ
  • สวนชาบ้านสันติคีรี
  • บ้านเทอดไทย

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงสุดที่ระดับความสูง 1,500 เมตร บนดอยแม่สลอง และอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กม. ทางขึ้นไปยังพระธาตุเป็นถนนลาดยาง เป็นถนนที่คดเคี้ยวและสูงชัน เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ มีความสูงประมาณ 30 เมตร และฐานกว้างด้านละประมาณ 15 เมตร สร้างบนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้นประดับกระเบื้องสีเทา เป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ได้กว้างและสวย โดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน

 

 

สุสานนายพลต้วน

สุสานนายพลต้วน ดอยแม่สลองนายพลต้วนเป็นผู้นำทหารจีนฮ่อ แห่งกองพันที่ 5 กองพล 93 สุสานนายพลต้วนนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ลูกหลานทหารจีนคณะชาติ ได้ทราบความเป็นมา ความสำคัญและระลึกความดีของนายพลต้วนที่ได้ทำไว้กับประเทศไทย นายพลต้วน มีชื่อไทยว่า นายชีวัน คำลือ ตั้งอยู่บนเนินเหนือหมู่บ้าน ระดับความสูงประมาณ 1,300 ม .แยกขึ้นไปทางด้านข้างคุ้มนายพลรีสอร์ต ประมาณ 1 กม. สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 สุสานสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด แท่นหินอ่อนบรรจุร่างนายพลต้วนซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่ สีขาว พื้นปูหินอ่อน ด้านหลังแท่นบรรจุศพ มีภาพถ่ายเก่าแก่เกี่ยวกับประวัติและผลงาน ด้านหน้าเป็นลาดเนิน มีตัวอักษร “ต้วน” ภาษาจีน สีทองบนพื้นสีฟ้า

 

อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ

อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติอนุสรณ์สถานก่อสร้างและตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมจีน ข้างในเป็นที่รวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมาของชุมชนแม่สลอง ประวัติของคณะทหารจีนคณะชาติ ความเหนื่อยยาก การตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทย และมีห้องสมุดที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง มีการจัดแสดงภาพถ่ายประวัติศาสตร์ความเป็นมา รูปภาพ และสิ่งสำคัญต่างๆ บนดอยแม่สลองที่ได้เกิดขึ้นในอดีต โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เสียค่าบำรุงคนไทย 30 บาท คนต่างชาติ 50 บาท โทร. 053-765114-9 สอบถามเพิ่มเติมที่ อบต.แม่สลองนอก โทร. 05376 5129

 

ชมดอกซากุระ

ดอกซากรุะ ดอยแม่สลองมีชื่อเรียกเฉพาะว่านางพญาเสือโคร่ง ซึ่งจะบานทุกปีในฤดูหนาว คือ ช่วงกลางเดือน ธ.ค.-ก.พ. โดยนักท่องเที่ยวสามารถเห็นดอกซากุระบานอวดดอกสีชมพูสวยเต็มต้นได้ ตามริมทางขึ้นดอย ซึ่งถนนสายซากุระบนดอยแม่สลอง เส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านสันติคีรี ทั้งด้านกิ่วสะไต และบ้านอีก้อสามแยก จะปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งเรียงรายสองข้างทาง เป็นระยะทางกว่า 4 กม. ต้นนางพญาเสือโคร่งจะทิ้งใบจนหมด และผลิดอกสีชมพูพราวไปทั้งต้นในหน้าหนาว ดูราวกับดอกซากุระของญี่ปุ่น สวยงามมาก ต้นนางพญาเสือโคร่งเหล่านี้เป็นไม้พื้นถิ่นบนดอยทางภาคเหนือ เป็นไม้โตเร็ว นางพญาเสือโคร่งบนดอยแม่-สลองนำมาปลูกไว้ในช่วงปี พ.ศ. 2525

 

 

สวนชาบ้านสันติคีรี

สวนชาบ้านสันติคีรีตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย บ้านสันติคีรีเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีการผลิตชากันมาก และได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสวนชา OTOP ผลิตภัณฑ์ชาที่จำหน่ายก็ได้ผ่านการคัดสรรให้เป็นสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ชาที่ถูกใจนำไปฝากคนใกล้ ชิดได้เช่นกัน

บ้านเทอดไทย

บ้านเทอดไทย เบ้านเทอดไทย ดอยแม่สลองดิมเรียกว่า “บ้านหินแตก” อยู่ห่างจากเชียงราย 66 กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2511 ขุนส่าเคยเข้ามาใช้เป็นฐานที่มั่นในฐานะผู้นำกองทัพกู้ชาติไต “ขุน” เป็นคำที่ประชาชนในรัฐฉานเรียกบุคคลที่ให้ความเคารพนับถือ แต่ชาวโลกรู้จัก ขุนส่า ดีในชื่อ “ราชาเฮโรอีน” ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2525 ขุนส่าได้ใช้บ้านหินแตกเป็นฐานที่มั่นอย่างถาวรและกระทำการผิดกฎหมายจนทาง รัฐบาลไทยต้องใช้กำลังผลักดันให้ออกไปจากประเทศไทยคงทิ้งไว้แต่อดีตที่เหลือ อยู่ เช่น บ้านพักที่ขุนส่าใช้เป็นศูนย์บัญชาการ นอกจากนี้บ้านเทอดไทยยังเป็นที่อยู่ของชุมชนชาวเขาหลายเผ่าซึ่งสามารถพบเห็น ได้ในตลาดยามเช้า

 

 

ของฝากบนดอยแม่สลอง

ของฝากบนดอยแม่สลองสินค้าประเภทพืชไร่เมืองหนาว ชา กาแฟ ลูกท้อ ลูกบ๊วย ไวน์ เครื่องยาและเครื่องปรุงอาหารต่าง ๆ จากเมืองจีน รวมถึงเครื่องประดับจากชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สำหรับสินค้าที่ขึ้นชื่อ อย่างยิ่งของดอยแม่สลอง ได้แก่ ใบชาพันธุ์ต่าง ๆ

การเดินทาง

การเดินทาง ขึ้นดอยแม่สลองรถยนต์ส่วนตัว การเดินทางไปได้ 2 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทางเชียงราย-แม่สาย ถนนพหลโยธิน เลย อ.แม่จันไปประมาณ 1 กม. บริเวณบ้านป่าซางตรงหลัก กม. ที่ 860 มีทางแยกซ้ายมือไป 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1130 ต่อกับ 1234 ถึงศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาเลยจากศูนย์ฯ ไป 11 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านผาเดื่อ ซึ่งเป็นจุดแวะชมและซื้อหัตถกรรมชาวเขา จากนั้นเดินทางจากบ้านเย้าถึงบ้านอีก้อสามแยก ทางขวาไปหมู่บ้านเทอดไทย ส่วนแยกซ้ายไปดอยแม่สลอง ระยะทาง 18 กิโลเมตร รวมระยะทางจากเชียงราย 42 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสาย จึงถึงดอยแม่สลอง

เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางเชียงราย-แม่สาย ถนนพหลโยธิน ก่อนถึง ตัวอำเภอแม่จัน (แยกไปแม่อาย-ฝาง จังหวัดเชียงใหม่) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1089 ไปเรื่อย ๆ จนถึงระหว่างหลัก กม. ที่ 54 และ 55 หมู่บ้านกิ่วสะไต มีแยกทางขวามือไปอีก 13 กม. จึงถึงดอยแม่สลองได้เช่นกัน เส้นทางที่ 2 นี้เป็นเส้นทางใหม่ แนะนำให้ขึ้นทางเส้นทางที่ 2 นี้ และตอนขากลับลงมาใช้เส้นทางที่ 1 หรือจะย้อนกลับเส้นที่ 2 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องการเดินทางต่อไปที่ไหน

รถโดยสารประจำทาง ขึ้นรถโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย รถโดยสาร สาย เชียงราย-แม่สาย ตรงชานชาลาหมายเลข 5 แล้วลงบริเวณบ้านป่าซาง (ปากทางไปดอยแม่สลอง) อ.แม่จัน จะมีคิวรถสองแถวสีเขียวบริการนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น. (รถออกทุก 30 นาที) ราคาเหมา ประมาณ 700-800 บาท/คัน/ 10 คน (คนละ 80 บาท) ** ราคารถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามล่วงหน้าก่อนการเดินทาง**

การเดินทาง ขึ้นดอยแม่สลอง การเดินทาง ขึ้นดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง


 

เที่ยวเชียงราย

แนะนำที่เที่ยวเชียงราย - ทริปเที่ยวในเชียงราย และที่พักในเชียงราย by เชียงรายฮอลิเดย์ ChiangraiHoliday.com