แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย

วัดงำเมือง – สถูป (กู่) บรรจุพระอัฐิของพญามังรายมหาราช

ห่างหายกันไปนานเลยนะค่ะสำหรับการอัพเดทบทความต่างๆ เกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย สำหรับปี 2554 เดือนนี้ย่างเข้าเดือนที่ 3 ของปีแล้วนะค่ะ วันเวลาช่างรวดเร็วจริงๆ ค่ะ ในวันนี้ขอกล่าวถึงสถานที่สำคัญที่หนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะค่ะ นั่นคือ “วัดงำเมือง” ค่ะ

วัดงำเมือง” เป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีความสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งของกู่พญามังราย ตั้งอยู่หมู่ 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (บริเวณถนนอาจอำนวย บ้านฮ่อมดอย หรือเรียกว่าชุมชนเดชดำรง)

สำหรับประวัติวัดงำเมือง” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1860 เดิมมีแต่ สถูป (กู่) บรรจุพระอัฐิของพญามังรายมหาราช สร้างโดยพญาไชยสงครามโอรสพญามังรายมหาราช ในพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจากที่พญามังรายได้สวรรคตที่เมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.1860 พญาไชยสงครามพระราชโอรสได้ถวายพระเพลิงพระศพพญามังรายมหาราชแล้วพระองค์ทรงไม่โปรดเมืองเชียงใหม่ ได้กลับมาครองเมืองเชียงรายและอัญเชิญพระอัฐิของพญามังรายมาประดิษฐาน ณ ดอยแห่งนี้ ต่อมา พ.ศ. 2030 พระยาศรรัชฎาเงินทอง ได้มาบุรณะและสร้างวัดขึ้นให้ชื่อว่า “วัดงำเมือง” และใน พ.ศ. 2220 ได้มีการบูรณะเพิ่มเติมมีการสร้างวิหารและเสนาสนะในวัด โดยเจ้าฟ้ายอดงำเมืองโอรสเจ้าผู้ครองนครเชียงแสน ต่อมาวัดงำเมืองเริ่มชำรุดทรุดโทรมลงเพราะขาดการทำนุบำรุง

วัดงำเมือง

วัดงำเมือง

วัดงำเมือง

วัดงำเมือง

วัดงำเมือง

 

เที่ยวเชียงราย

แนะนำที่เที่ยวเชียงราย - ทริปเที่ยวในเชียงราย และที่พักในเชียงราย by เชียงรายฮอลิเดย์ ChiangraiHoliday.com