งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง

เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีการแสดงจาก 6 ชาติ ทั้ง ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน ซึ่งส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวจังหวัดและประเทศไทย รวมทั้งการสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านให้แนบแน่น เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศเป็นการผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน อันนำไปสู่การขยายฐานความสัมพันธ์ในห้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ส่งผลอันดีในปัจจุบัน และอนาคตทางด้านการค้าน การลงทุน การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในประเทศลุ่มน้ำโขง หรือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ จึงทำให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ จัดขึ้นราวปลายเดือนพฤศจิกายน หรือต้นเดือนมกราคม

เที่ยวเชียงราย

แนะนำที่เที่ยวเชียงราย - ทริปเที่ยวในเชียงราย และที่พักในเชียงราย by เชียงรายฮอลิเดย์ ChiangraiHoliday.com